Vi arbetar med att hjälpa människor på rätt spår - med hopp och framtidstro

Föreningen Framtidståget bildades 1997. Vi är en idéburen och professionell verksamhet med människan i fokus. Vi bedriver psykosocialt arbete och familjehemsvård, samt internationella projekt. Vi vill bidra till samhällsnytta och vara en kreativ kraft inom behandling och förändringsarbete. 

Våra behandlingsinsatser bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Vi arbetar med metoder som kognitiv beteendeterapi,  schematerapi, motiverande samtal, strukturell familjeterapi, KIBB och andra evidensbaserade behandlingsmetoder.

Flera av våra behandlare har grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi. Vi är socionomer, legitimerade psykologer, alkohol- och drogterapeuter samt MI-rådgivare. Vi har dessutom särskild språk och kulturkompetens. 

Vi föregår själva med gott exempel och vi bemöter alla lika respektfullt. Hos oss är alla välkomna, oavsett bakgrund. Vi odlar en medvetenhet om det intersektionella perspektivets betydelse och eftersträvar mångfald i vår personalgrupp. Framtidståget vill erbjuda alla människor möjligheten att ta makten över sitt liv och sin framtid.

Föreningen Framtidståget är medlem i arbetsgivarförbundet IDEA och Riksorganisationen för idéburen välfärd Famna. Vi är även medlemmar i lokala och internationella nätverk: ForumSYD nätverk av civilsamhällsorganisationer, som arbetar med Östrapartneskap, Anna Lindh-stiftelsen, och AMSED nätverk (kontoret i Strasbourg, Frankrike).


Tillsammans för en bättre framtid!
— Mustapha Sarii, behandlare