fyrkant-familj.jpg

Jour- och familjehem

Vad innebär det att vara ett familjehem?

Att bli familjehem är ett sätt att stötta barn och ungdomar som av olika anledningar är i behov av en annan familj än sin egen. Det innebär att ni som familj tar emot ett barn eller en ungdom i ert hem, samt stödjer denne inom t ex skolgång, hälsa och vardagsrutiner. Det är ett omfattande uppdrag där ni som familj kommer få ny kunskap och glädje genom att göra stor skillnad i ett barn eller en ungdoms liv. Hur länge barnet eller ungdomen behöver bo hos familjehemmet kan variera mellan några månader upp till flera år.

Det kan även vara en utmaning att vara familjehem, därför erbjuder Framtidståget kompetenta konsulter med socionomexamen som kommer att stödja familjehemsföräldrarna. Konsulenten handleder familjehemmet i att hantera eventuella påfrestningar samt gör regelbundna hembesök med fokus på barnet eller ungdomens utveckling. Våra konsulenter har dessutom särskild språk och kulturkompetens. Ni som familjehem kommer även att få gå Socialstyrelsens grundutbildning för jour- och familjehem, “Ett hem att växa i” samt fortbildning.

Våra familjehem har tillgång till personal dygnet runt!

Vem kan bli familjehem?

Framtidståget välkomnar alla typer av familjekonstruktioner och kulturella bakgrunder. Du som familjehem kan bo i lägenhet eller villa där ett eget rum i bostaden krävs för placeringen. Ni ska också ha tid, vara engagerade och känslomässig tillgängliga för barnet eller ungdomen. Era biologiska barn bör vara minst 3 år eller äldre.

Hur utreder vi jour- och familjehem?

Vi utreder alla våra blivande jour- och familjehem enligt Nya Kälvestensmetoden. Det innebär bland annat att våra konsulenter kommer att begära registerutdrag från myndigheter. Det blivande familjehemmet får även svara på frågor utifrån frågeformuläret Bra-Fam som berör familjen och dess livssituation, utifrån det gör våra konsulenter bedömningar kring familjens lämplighet och känslomässiga tillgänglighet. Sista steget i utredningen är en djupintervju enligt Nya Kälvestensmodellen, som sedan analyseras och bedöms. Syftet med utredningen är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för familjehemmet och det placerade barnet eller ungdomen.