Framtidståget anordnar icke-formellt lärande kurser och andra aktiviteter i Sverige och utomlands (bl.a. inom Erasmus+ programmet) till våra kunder och medlemmar – ungdomar och unga vuxna.

Projektresor

Under våra projektresor (ungdomsutbyte och träningskurser) lär sig deltagarna om ett tema genom workshops, uppgifter, ute aktiviteter o s. v. Det är en bra möjlighet för unga människor att få motivation, erfarenhet och lära känna andra kulturer.

Under en del av projektresorna finns det representanter från de professionella avdelningarna av Framtidståget för att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet, samt unika metoder och utbildningen även utanför Sverige. Till exempel, under projektet "Not Nearby but Together" organiserade Framtidståget en kurs om kvalificerad kontaktperson i Belarus (Vitryssland).

EVS

EVS står för europeisk volontärtjänst och ger ungdomar en chans att arbeta som volontär i ett annat land upp till 12 månader och bli involverad i socialt arbete.

Civil Samhället

Vi är en icke-vinstdrivande organisation, som anordnar projekt i många länder, samarbetar med NGOs och bidrar till utvecklingen av ungdomsarbete i Sverige, Medelhavsregionen, Östeuropa och Kaukasus.

Projektavdelningen skickar sina representanter till stora internationella evenemang, som organiseras av UNESCO, Eastern Partnership Civil Society Forum, AMSED nätverk eller ForumSYD.

Humanitär stöd

Vi erbjuder projekt och humanitär stöd till vår branschorganisation “ATAL — Train of Future — Larache” i Marocko.

Arbetsprincip

Vi på projektavdelningen tror att stora förändringar i samhället börjar med små förändringar i en människas tänkande. Vi jobbar hårt och kreativt för att inspirera och motivera ungdomar och unga vuxna till små och stora förändringar.

* Hitta Föreningen Framtidståget på Facebook och läs mer detaljerad information om våra projekt.

* Se en kort film om Framtidstågets projektverksamhet (på engelska).

Ring oss på 08-681 05 84 eller mejla till projekt@framtidstaget.se om du vill delta i våra projekt eller undrar om någonting!