fyrkant-heder.jpg

Hedersproblematik

Föreningen Framtidståget har lång erfarenhet av att arbeta med hedersproblematik och integration. Hösten 2005 började vi kartlägga och utbilda familjer med barn som varit eller är omhändertagna.

Vi insåg tidigt två viktiga komponenter:

  • en snabb insats var avgörande
  • lika avgörande var att arbeta både med barnet och familjen

Våra erfarenheter visar att ju längre återföreningen dröjer, desto starkare växer sig bitterheten och misstron hos båda parter, framförallt hos familjen som behöver lika mycket stöd som ungdomen. Det primära är givetvis att skydda ungdomen från hedersvåld, men problemet får en mer långsiktig och förebyggande lösning när det finns möjlighet att förändra familjernas tankesätt.

Det går inte att bortse från att dessa ungdomar vuxit upp i familjer präglade av patriarkala värderingar, och har samtidigt starka känslomässiga band till sina familjer trots de hedersrelaterade konflikterna. Det är inte en önskan att klippa banden med familjen som driver dem hemifrån, utan en vädjan om akut hjälp med att hävda rättigheten till sin egen kropp och egna livsval.

Vi arbetar i två steg: Kartläggning och Förändringsarbete.

Vi inleder arbetet med en strukturerad kartläggning och använder oss av systemisk och kognitiv intervjuteknik. Efter kartläggningen tydliggörs hur familjen tänker och handlar. Vi analyserar familjens hierarkier och roller. Vi undersöker familjens vilja och förmåga till att påbörja ett förändringsarbete. Förändringsarbetet syftar i huvudsak till att erbjuda samhällsinformation, kunskap om svensk lagstiftning samt erbjuda terapeutiskt behandlingsarbete.

Framtidståget bedriver även familjehemsvård där några av familjehemmen har kompetens och vana av placeringar rörande hedersvåld och hot.