Vårt motto och mål är att kunna svara upp på era behov som beställare på ett snabbt, flexibelt och professionellt sätt. Vi är öppna för att skräddarsy en lösning som just passar din klient eller familj.

Vi kan ofta samma dag ge ett förslag på insats, efter att du kontaktat oss per telefon hemsidan eller på annat sätt. Vi har ramavtal med de flesta kommuner i Stockholms län. Men det går också alldeles utmärkt att beställa tjänster av oss genom så kallad direktupphandling med omnejd.

Alla våra insatser formuleras enligt BBIC i en genomförandeplan, där behandlingen riktas mot de mål och delmål som ställs upp. Insatserna dokumenteras i ett journalsystem, “infosoc”, inom vilket också mäter vår kvalitet genom formulär både till klienter och beställare. Feedbacken hjälper oss att utveckla vår kvalitet ytterligare.

Dialogen med dig som beställare, där vi kan säkerställa en bra “kompass-inriktning” i arbetet, håller vi som central och mycket viktig.

Då vi har lång och gedigen erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete med familjer och ungdomar med blandad etnisk, kulturell och religiös tillhörighet, har vår personal spetskompetens i så kallade mångfaldsfrågor, interkulturell kommunikation och hedersproblematik.

Vår personal har en bred språkkompetens och talar bland annat arabiska, farsi, franska och spanska. Vi bedriver också missbruksbehandling, som är baserad på evidensbaserade metoder och har ett upplägg för individuell behandling i ett åttaveckorsprogram.

För att förenkla er kontakt med oss angående förfrågningar, har vi skapat den nya mejl-adressen, där kan ni skicka nödvändig information och vara säker att det hamnar i rätta händer. Brevet med förfrågan raderas så snart som förfrågan registreras i ett säkert journalsystem Infosoc, det betyder att inga känsliga personuppgifter förvaras i mejlet.

Adressen för att skicka förfrågan är: forfragan@framtidstaget.se.

Ni kan skicka förfrågan direkt från denna webbsida genom att klicka på knappen nedan.

För oss på Föreningen Framtidståget har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt sätt.

Föreningen behandlar dina personuppgifter som för att administrera löpande aktiviteter kopplade till din förfrågan och kommunicera med dig vidare.

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifterna som vi behandlar (genom ett registerutdrag).

Mer kan du läsa i vår Dataskyddspolicy som bland annat beskriver hur och varför sparar vi dina uppgifter. Vi samarbetar med företag som på varsitt sätt tagit ett helhetsgrepp om Dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU sedan 25:e maj 2018 och uppgifterna de hanterar åt oss är helt säkra.