IMG_20180614_220621.jpg

Ett nytt steg mot framtiden


Från november 2018 och hela 2019 arbetar vi konsekvent och strukturerat med målgruppen nordafrikanska ensamkommande asylsökande. Genom empowerment-insatser och ett mer positivt sammanhang att mötas i, förebygger vi att dem faller ner i tyngre kriminalitet och missbruk. Fotboll å couscousträffar, varvas med praktiska utbildningsmöjligheter. Vi har ett stort hälsofokus och sätter god kost och träning som grundläggande för att kunna hantera den stora stress det innebär att vara i en förvirrande asylprocess. Vi vill hjälpa dessa åsidosatta individer på spår igen, och finna ny kraft att ta ytterligare steg i rätt riktning!