IMG_20180614_220621.jpg

Ett nytt steg mot framtiden


Från november 2018 och hela 2019 arbetar vi konsekvent och strukturerat med målgruppen nordafrikanska ensamkommande asylsökande. Genom empowerment-insatser och ett mer positivt sammanhang att mötas i, förebygger vi att dem faller ner i tyngre kriminalitet och missbruk. Fotboll å couscousträffar, varvas med praktiska utbildningsmöjligheter. Vi har ett stort hälsofokus och sätter god kost och träning som grundläggande för att kunna hantera den stora stress det innebär att vara i en förvirrande asylprocess. Vi vill hjälpa dessa åsidosatta individer på spår igen, och finna ny kraft att ta ytterligare steg i rätt riktning!

Våra aktiviteter för unga asylsökande

 Tisdagar, kl 18:00 - 20:00 - Fotbollsträning

Torsdagar, kl 17:30 – 20:00 - Gruppaktiviteter med temakväll + middag

Torsdagar, kl 17:30 – 20:00 - Pingis

Torsdagar, kl 17:30 – 20:00 - Talangkväll: alla är välkomna att visa deras talang

Lördagar, kl 14:00 – 16:00 - Fotbollsturnering

Söndagar, kl 13: 00 - 15:00 - Boxningsträning

Tre gånger i veckan - Mobilreparationskurs (begränsat antal platser)

 Alla aktiviteter är gratis. Alla som är mellan 18 och 25 är välkomna att vara med!

Om du vill delta i våra aktiviteter, ni kan kontakta oss på :

0700151812, samir.skouri@framtidstaget.se

Projektet finansieras av Länsstyrelsen Stockholms län.