IMG_20180614_220621.jpg

Ett nytt steg mot framtiden


Från november 2018 och hela 2019 arbetar vi konsekvent och strukturerat med målgruppen nordafrikanska ensamkommande asylsökande. Genom empowerment-insatser och ett mer positivt sammanhang att mötas i, förebygger vi att dem faller ner i tyngre kriminalitet och missbruk. Fotboll och couscousträffar, varvas med praktiska utbildningsmöjligheter. Vi har ett stort hälsofokus och sätter god kost och träning som grundläggande för att kunna hantera den stora stress det innebär att vara i en förvirrande asylprocess. Vi vill hjälpa dessa åsidosatta individer på spår igen, och finna ny kraft att ta ytterligare steg i rätt riktning!

Våra aktiviteter för unga asylsökande

 Tisdagar, kl 18:00 - 20:00 - Fotbollsträning

Torsdagar, kl 17:30 – 20:00 - Gruppaktiviteter med temakväll + middag

Torsdagar, kl 17:30 – 20:00 - Pingis

Torsdagar, kl 17:30 – 20:00 - Talangkväll: alla är välkomna att visa deras talang

Lördagar, kl 14:00 – 16:00 - Fotbollsturnering

Söndagar, kl 13: 00 - 15:00 - Boxningsträning

Tre gånger i veckan - Mobilreparationskurs (begränsat antal platser)

 Alla aktiviteter är gratis. Alla som är mellan 18 och 25 är välkomna att vara med!

Om du vill delta i våra aktiviteter, kan ni kontakta oss på :

0700151812, samir.skouri@framtidstaget.se

Projektet finansieras av Länsstyrelsen Stockholms län.