fyrkant-jordglob.jpg

Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar

Framtidståget har särskild språk och kulturkompetens för att kunna bemöta ensamkommande barn- och ungdomar. Vår mångfald är grundpelare för att kunna stärka ensamkommande in i ett nytt samhälle. Föreningen Framtidståget har lång erfarenhet av att arbeta med hedersproblematik och integration.

Vi talar flytande arabiska, marockansk arabiska, engelska, franska, spanska, finska och persiska.

Marockanska ensamkommande barn och ungdomar är individer i behov av ett professionellt och målinriktat bemötande. Framtidståget arbetar aktivt för skapa förståelse och ett ömsesidigt utbyte med dessa barn och ungdomar med utgångspunkt av kunskap om den marockanska kulturen och dessa individers erfarenheter. Vi sätter fokus på människans positiva egenskaper och vill ge barn och ungdomar möjlighet att bearbeta det förgångna och samtidigt ge dem verktyg för att bygga en framtid.

Framtidståget:

bedriver även öppenvårdsbehandling med alkohol- och drogterapeuter, föreligger ett missbruk hos ungdomen kan denne få professionellt stöd.
bedriver även familjehemsvård där några av familjehemmen har kompetens och vana av placeringar rörande hedersvåld och hot.