Erasmus+ Youth Exchange "LRN2 Be Intercool2ral"

"LRN2 be Intrecool2ral" Erasmus + youth Exchange i Stockholm genomfördes med framgång. Projektet varade från 28:e augusti - 4:e september. Deltagare från Bulgarien, Serbien, Slovakien, Italien, Österrike och Sverige var en del av ett interkulturellt utbyte.

Aktiviteterna varierade: från att utforma en isbergsmodell beskrivandes kultur till att upptäcka traditionella lekar från varje land. Projektet blev fulländat med den interkulturella aftonen, där alla länder presenterade deras danser, mat, musik, traditioner och annan information om landet.

Projektet syftade till att utveckla kommunikativa förmågor på olika språk genom grupparbeten, såväl som digital kompetens och autonomt lärande. Landskapet, maten, positiva attityder och upptäckandet av kulturella skillnader bidrog till att projektet blev mycket lyckat.

Article written by participants on the Erasmus+ Youth Exchange “LRN2 Be Intercool2ral”, that took place in Stockholm, 28th of August to 4th of September.