Erasmus+ Youth Exchange “Tales 4 a Better Europe”

Hej! mitt namn är Mika. Jag är 19 år och bosatt i Stockholm. I följande inlägg skulle jag vilja berätta lite om en youth exchange jag gjorde i Tallinn, Estland under en vecka i juli. 

Tales for a better europe var det tredje erasmus+ projektet jag har deltagit i. Som varje gång en reser med erasmus mötte jag utan undantag fantastiska människor. Det är så fantastiskt att befinna sig i en grupp som bara består av nyfikna och drivna personer. Därför var definitivt en av mina favoritdelar av projektet alla workshops. Tillsammans med alla andra 26 deltagare kunde jag låta min fantasi flöda helt fritt och komma på helt nya ideer. Alla deltagare var alltid måna om att vara med och bidra med just sina tankar, vilket i sin tur ofta skiljde sig ytterst mycket från varandra tack vare kulturella skillnader. Detta leder mig också in på min andra favoritdel av projektet: jag är själv halv portugis men har aldrig utforskat min portugisiska kultur eftersom jag är uppväxt i ett svenskt hem. I detta projekt deltog 6 portugiser och under veckan lärde de mig ALLT om deras (men också  min) kultur. Det var också häftigt att se hur min portugisiska sida verkligen existerar både i mitt utseende och min personlighet. Jag är så glad att fått chansen att upptäcka och expandera min identitet. Tack vare att framtidståget gav mig chansen att åka på denna resa känner jag nu ett iver att resa till portugal och ta del av min identitet på ett bredare plan. Kulturella skillnader var också en stor utmaning under veckan, kanske till och med den största. Jag upplevde ibland mig bli olikt behandlad av de andra deltagarna än männen i min grupp. Till en början var detta något som gjorde mig ytterst sårad och stött eftersom sexism inte är något jag är van vid att uppleva. Efter många tårar och diskussioner mellan personer från olika nationer kunde jag förstå vikten av öppenhet och förståelse för kulturella skillnader. Ingen hade någonsin avsikten att såra mig, de agerade endast efter hur de var uppväxta och behandlade själva. Jag kände att detta var en stor ögonöppnare för mig. Om en person hemma i Sverige hade behandlat mig på samma sätt skulle jag nog blivit arg och haft taggarna utåt från första början. Efter detta projekt försöker jag istället ställa frågor och ta reda på vad som gör att vi tycker olika, eller uppfattar situationen olika. Det blir så mycket lättare att lösa konflikter då. För att runda av detta lilla inlägg vill jag tacka framtidståget ännu en gång för att ha gett mig chansen att uppleva min och andras kulturer, fått en större förståelse för kulturella skillnader och mött vänner för livet. 

KRAM 

Mika 


Article written by a participant about the Erasmus+ Youth Exchange “Tales 4 a Better Europe” that took place in Tallinn, Estonia, 17 - 24 July 2019