Erasmus+ Youth Exchange "LRN2 Be Intercool2ral"

"LRN2 be Intrecool2ral" Erasmus + youth Exchange i Stockholm genomfördes med framgång. Projektet varade från 28:e augusti - 4:e september. Deltagare från Bulgarien, Serbien, Slovakien, Italien, Österrike och Sverige var en del av ett interkulturellt utbyte.

Aktiviteterna varierade: från att utforma en isbergsmodell beskrivandes kultur till att upptäcka traditionella lekar från varje land. Projektet blev fulländat med den interkulturella aftonen, där alla länder presenterade deras danser, mat, musik, traditioner och annan information om landet.

Projektet syftade till att utveckla kommunikativa förmågor på olika språk genom grupparbeten, såväl som digital kompetens och autonomt lärande. Landskapet, maten, positiva attityder och upptäckandet av kulturella skillnader bidrog till att projektet blev mycket lyckat.

Article written by participants on the Erasmus+ Youth Exchange “LRN2 Be Intercool2ral”, that took place in Stockholm, 28th of August to 4th of September.

Erasmus+ Youth Exchange “Tales 4 a Better Europe”

Hej! mitt namn är Mika. Jag är 19 år och bosatt i Stockholm. I följande inlägg skulle jag vilja berätta lite om en youth exchange jag gjorde i Tallinn, Estland under en vecka i juli. 

Tales for a better europe var det tredje erasmus+ projektet jag har deltagit i. Som varje gång en reser med erasmus mötte jag utan undantag fantastiska människor. Det är så fantastiskt att befinna sig i en grupp som bara består av nyfikna och drivna personer. Därför var definitivt en av mina favoritdelar av projektet alla workshops. Tillsammans med alla andra 26 deltagare kunde jag låta min fantasi flöda helt fritt och komma på helt nya ideer. Alla deltagare var alltid måna om att vara med och bidra med just sina tankar, vilket i sin tur ofta skiljde sig ytterst mycket från varandra tack vare kulturella skillnader. Detta leder mig också in på min andra favoritdel av projektet: jag är själv halv portugis men har aldrig utforskat min portugisiska kultur eftersom jag är uppväxt i ett svenskt hem. I detta projekt deltog 6 portugiser och under veckan lärde de mig ALLT om deras (men också  min) kultur. Det var också häftigt att se hur min portugisiska sida verkligen existerar både i mitt utseende och min personlighet. Jag är så glad att fått chansen att upptäcka och expandera min identitet. Tack vare att framtidståget gav mig chansen att åka på denna resa känner jag nu ett iver att resa till portugal och ta del av min identitet på ett bredare plan. Kulturella skillnader var också en stor utmaning under veckan, kanske till och med den största. Jag upplevde ibland mig bli olikt behandlad av de andra deltagarna än männen i min grupp. Till en början var detta något som gjorde mig ytterst sårad och stött eftersom sexism inte är något jag är van vid att uppleva. Efter många tårar och diskussioner mellan personer från olika nationer kunde jag förstå vikten av öppenhet och förståelse för kulturella skillnader. Ingen hade någonsin avsikten att såra mig, de agerade endast efter hur de var uppväxta och behandlade själva. Jag kände att detta var en stor ögonöppnare för mig. Om en person hemma i Sverige hade behandlat mig på samma sätt skulle jag nog blivit arg och haft taggarna utåt från första början. Efter detta projekt försöker jag istället ställa frågor och ta reda på vad som gör att vi tycker olika, eller uppfattar situationen olika. Det blir så mycket lättare att lösa konflikter då. För att runda av detta lilla inlägg vill jag tacka framtidståget ännu en gång för att ha gett mig chansen att uppleva min och andras kulturer, fått en större förståelse för kulturella skillnader och mött vänner för livet. 

KRAM 

Mika 


Article written by a participant about the Erasmus+ Youth Exchange “Tales 4 a Better Europe” that took place in Tallinn, Estonia, 17 - 24 July 2019

What is peace to you?

This was the warm-up question that opened up the project called “Peace Puzzles” in beautiful and peaceful Sweden. This project was provided by the help of ERASMUS+ foundation. The purpose was to share participants awareness of lack of violence.

In theory, peace is defined as an absence of war or any conflict. It can be described also as a concept of societal friendship.

But is it really just like that? What if we introduce you difference between negative and positive peace? What if I tell you that there is inner and outer peace? And what if we express and see the peace only through the violence? There are too many answers (and the correct one!) and too many questions. Personally, we foundpeace in that kind of situation when you can wake up in the morning and go to a Pakistani shop for a croissant. When you can read news without judging and being bullied. When you can hug someone not for a reason of loosing that person but out of pure love and careness. It is all like buying a baguette, reading a New York Times magazine and having a friend from Argentina, Poland or Greece.

Peace is a personal thing. You can also connect one ‘peace’ with others. Actually, it is your own interpretation of such a word but everyone can connect his inner peace with non-violence inside ourselves. It is up to you how are you gonna deal with this phenomena - are you looking for inner or outer, international peace? So, what is peace for you?

Article written by participants on the Erasmus+ Training Course “Peace Puzzle” that took place in Hellasgården, on 7 - 15 August 2019.