Medlem hos Föreningen Framtidståget får

  • Vara med och rösta på föreningens årsmöten och medlemsmöten

  • Engagera dig i våra internationella projekt, bland annat utbyte, konferenser, studiebesök och volontärtjänst

  • Förverkliga sina egna idéer med hjälp av föreningens medarbetare

  • Möjlighet att bli valt till styrelse och medverka i föreningens verksamhet

  • Möjlighet att delta (ev. kostnadsfritt) i föreningens kulturella evenemang och utbildningar

 

BETALA MEDLEMSAVGIFt DIREKT TILL VÅRT BANKGIRO 5312-4343

Medlemsavgiften är 100 kr/år för vuxna eller 50 kr för ungdomar under 25 år. Vid betalning ange ditt namn.