Kontakta oss

Att bli jour- och familjehem är ett sätt att stötta barn och ungdomar som av olika anledningar är i behov av en annan familj än sin egen. Det innebär att ni som familj tar emot ett barn eller en ungdom i ert hem, samt stödjer denne inom t ex skolgång, hälsa och vardagsrutiner. Det är ett omfattande uppdrag där ni som familj kommer få ny kunskap och glädje genom att göra stor skillnad i ett barn eller en ungdoms liv.

Om ni vill bli jour- och familjehem hos oss, skicka en ansökan genom att fylla i formen nedan

Namn *
Namn
 

För oss på Föreningen Framtidståget har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt sätt.

Föreningen behandlar dina personuppgifter som för att administrera löpande aktiviteter kopplade till din ansökan och kommunicera med dig vidare.

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifterna som vi behandlar (genom ett registerutdrag).

Mer kan du läsa i vår Dataskyddspolicy som bland annat beskriver hur och varför sparar vi dina uppgifter. Vi samarbetar med företag som på varsitt sätt tagit ett helhetsgrepp om Dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU sedan 25:e maj 2018 och uppgifterna de hanterar åt oss är helt säkra.