Back to All Events

Idrott - socialintegration


---See text in English below---

Framtidståget i Stockholm är sedan 1997 aktiva inom behandlingsarbete med fokus på ungdomar och deras familjer. Vi jobbar mycket med idrotten som verktyg för den personliga utvecklingen hos de som har begränsade möjligheter. Att engagera sig i en sport bidrar till en mer hälsosam livsstil och kan också hjälpa till att utveckla mer personliga drag som självsäkerhet, hängivenhet, lagarbete och ledarskapsförmåga. Genom att blanda barn och ungdomar med olika ekonomiska förutsättningar hoppas vi bidra till en ökad social integration.

Framtidståget har sedan början fokuserat sin verksamhet på ungdomar i Stockholmsområdet, men år 2013 erbjuder organisationen även aktiviteter i Larache i Marocko. Tanken är att skicka unga svenska volontärer för att arbeta på de skolor för fotboll och basket som redan har etablerats, samt inom framtida satsningar som volleyboll, pingis och schack. Utöver detta erbjuder Framtidståget mat och kläder för sina elever samt personliga mentorer som inte enbart agerar ledare, utan som även ska finnas där för de elever som behöver extra stöd. Framtidståget har ett gott samarbete med Stockholms fotbollsförbund som sponsrar med material så som fotbollar, overaller, t-shirts, etc.

-----

The Train of the Future was established in the year of 1997 and is active in treatment work, focusing on youngsters and their families. We use sports as a tool for personal development for those with limited resources. To engage in sports contributes to a healthier lifestyle and can also help to develop more personal traits such as self-confidence, dedication, teamwork and leadership. By grouping children and teenagers with different economic background together, we hope to contribute to an increase in social integration.

The Train of the Future has ever since the beginning focused its work on youngsters in the Stockholm area, but in 2013 the organization was expanded to include activities in Larache, Morocco. The idea is to send young Swedish volunteers to work at the schools for football and basketball that have already been established, and at future projects within volleyball, ping-pong and chess. In addition, The Train of the Future offers its students food and clothes as well as personal mentors that do not only act as leaders, but who also offer extra support for those who need it. Framtidståget have a good cooperation with Stockholm football associations that sponsor with materials such as footballs, tracksuits, T-shirts, etc.

Later Event: November 30
Not Nearby, But Together