Fly to Volunteer
Feb
20
to Feb 28

Fly to Volunteer

Namn: Fly to Volunteer

Plats: Cairo, Egypten

När: 20 - 28 februari 2019

Kort beskrivning: 

Under projektet “Fly to Volunteer” diskuterade deltagare bland annat volontärtjänst, gjorde workshops i en skola samt i ett barnhem för föräldralösa. Deltagarna besökte även de fina pyramiderna och anordnade ett evenemang för potentiella volontärer som fick 900 besökare!

Projektet finansierades av Europeiska Unionens Erasmusplus Programme.

View Event →
My Nationality is Mankind (2019)
Jan
15
to Jan 23

My Nationality is Mankind (2019)

Namn: My Nationality is Mankind

Plats: Etnomir, Ryssland

När: 15 - 23 januari 2019

Kort beskrivning: 

Multikulturell dialog var temat på detta ungdomsutbyte, där unga från Sverige, Finland, Ryssland, Marocko, Slovakien, och Egypten deltog i olika sorters aktiviteter i Rysslands vackra Ethnomir. Spel och lekar, diskussioner, tankeexperiment, och andra typer av aktiviteter var grunden för att utforska hur olika bakgrunder och kulturer kan påverka hur vi som människor ser på varandra. Stereotyper, fördomar och diskriminering diskuterades respektfullt, och senare samma dag delade deltagarna med sig av sina kulturer genom traditionella sånger, danser och mat.

Projektet finansierades av Erasmus+ program av den Europeiska Unionen.

Mer information på Erasmus+ Project Results Platform (på engelska).

Spending time with people from Sweden, Finland, Slovakia, Russia, Morocco and Egypt made me realize quite a lot. Like, A LOT! About myself and the world we're all sharing. We all love, laugh and have dreams. It doesn't matter if you speak English, العربية or Slovenčina, you still wake up in the morning and go to bed in the evening.

Recensioner

This week was one of the best weeks in all my life. Now I have a new experience, new friends and great memories. I went out of my country for the first time and learned a lot of things. I will never forget that moment.
— Youssef Chghaich, Morocco
It made me realize so many things about myself and about the world we are living in. I’m now aware of what I have, what I don’t and what I want to have in the future.
— Project's participant
I still miss you all and trying to figure good issues to come back to Russia. I didn’t expect much because I didn’t have time to focus but after the week it was the best time for a long long time. I really hope we’ll see in future!
— Project's participant
View Event →
Be Wise - Think Twice, ungdomsutbyte (2018)
Aug
19
to Aug 27

Be Wise - Think Twice, ungdomsutbyte (2018)

Namn: Be Wise - Think Twice

Plats: Banská Štiavnica, Slovakien

När: 19 - 27 augusti 2018

Kort beskrivning: 

Genom spel, diskussion och gruppaktivitet utforskade unga från Sverige och andra EU-länder temat kritiskt tänkande i relation till media och sin omvärld med syfte att förebygga fördomar, diskriminering och våld. 

Gruppen dissekerade fake news från olika länder, spelade rollspel för ingående sätta sig in i en utsatt individs situation och hur det kan kännas att bli diskriminerad. Feminism, genus och HBTQ-frågor varvades med vandringar runt Slovakiens spännande sjöar och berg. Det lagades och bjöds på traditionell mat från deltagarnas olika ursprungsländer och dansades i månskenet.

Projektet finansierades av Erasmus+ program av den Europeiska Unionen.

Mer information på Erasmus+ Project Results Platform (på engelska).

Titta på den här spännande videon som en av våra deltagare gjorde.

Recensioner

Jag tyckte projektet var fantastisk och väldigt lärorikt. Väldigt tacksam för upplevelsen.
— Younes Jebari, deltagare
I am very grateful for the opportunity to participate at this project, I met very interesting and motivating people and the project hepled me see things from a different point of view.
— One of the participants
I will miss the whole “Be Wise” project; I will miss the people, the sessions, the place, the amazing food, and the time that we spent together.
— One of the participants
View Event →
V Sommaridrottsläger i Larache, Marocko (2018)
Aug
1
to Aug 5

V Sommaridrottsläger i Larache, Marocko (2018)

Namn: V Sommaridrottsläger i Larache

Plats: Larache, Marocko.

När: 1 - 5 augusti 2018.

Kort beskrivning: Sedan sommaren 2014 har Föreningen Framtidståget aktivt deltagit i förberedelse av idrottsläger i Larache, en stad i norra Marocko. Idrottslägern ordnas i samarbete med vår branchorganisation "Train of the Future Larache" (Association "Train d'Avenir Larache") samt flera andra organisationer och myndigheter. Speciellt fokus har vi på ungdomarna med begränsade möjligheter, vanligtvis från utsatta eller fattiga områden. Några svenska idrottsförbund, bland annat Stockholms Fotbollförbund och Volleybollförbund, hjälper med utrustningen.

Under det 5:e sommaridrottsläger i Larache, Marocko assisterade Föreningen Framtidstågets ordförande Yousef Yebari i tvådagars utbildning för tränare med tema "Mental träning". På bilderna nedan kan du se hur Yousef delade ut diplom till deltagarna.

Recensioner

View Event →
3wia, ungdomsutbyte (2018)
Aug
1
to Aug 8

3wia, ungdomsutbyte (2018)

Namn: 3wia

Plats: Tiraspol - Chisinau, Moldavien

När: 01 - 08 augusti 2018

Kort beskrivning: Här skapade vi en intellektuell och kulturell dialog mellan rysktalande ungdomar från Sverige, Lettland, Armenien och Moldavien.  Ungdomarna deltog i det interaktiva spelet "Vad? Var? När?" som är välkänt i de forna sovietiska stater. Det skapades egna workshops, organiserades kulturella utbytesaktiviteter och gruppen utforskade Moldaviens vardagsliv och realitet som ett land som befunnit sig i konflikt.

Mer information på Erasmus+ Project Results Platform (på engelska).

Recensioner

It was a great project with a very interesting theme! The project was organised very well, and it was so sad to say goodbye to everybody who took part in it
— One of the participants
В таком проекте я участвовал в первый раз. Было интересно познакомится с другими людьми из других стран, узнать, что-то новое и самому поделиться.
— One of the participants
View Event →
IV Sommaridrottsläger i Larache, Marocko (2017)
Jul
18
to Jul 30

IV Sommaridrottsläger i Larache, Marocko (2017)

Namn: IV Sommaridrottsläger i Larache

Plats: Larache, Marocko.

När: 18 - 30 juli 2017.

Kort beskrivning (på engelska): Since summer 2014 Föreningen Framtidståget has been organizing summer sports camps for children in Larache, city in the northern part of Morocco. We have been doing it in cooperation with our branch organisation in Morocco "Train of the Future Larache" and several other organisations and municipalities. In 2017 American Embassy in Morocco became one of the major contributors. During the summer camp we try to give possibilities of participation to the youngsters with fewer opportunities, usually from vulnerable areas and/or low income families. Before the camp we usually collect humanitarian help in Sweden, which is then transported to Morocco. Stockholms Fotbollförbund, Volleybollförbund and other sport associations are among main contributors.

Recensioner

View Event →
Sleeping Project 24/7 (2017)
Jun
16
to Jun 22

Sleeping Project 24/7 (2017)

Namn: Sleeping Project 24/7

Plats: Stockholm, Sverige

När: 16 - 23 juni, 2017

Kort beskrivning: Det övergripande målet med projektet var att öka självkännedom och
kompetens av deltagarna om sin egen sömn och rekreation och genom det öka produktiviteten, motivationen samt bättre etablering i liv och på arbetsmarknaden. Det var ett ungdomsutbyte som bestod av en blandning av formella och icke-formella utbildningsmetoder (föreläsningar, workshops, presentationer, gruppdiskutioner, ”ice-brakers”, ”energizers”, interkulturella kvällar osv.). Samtidigt sömnen själv ingick i en av de viktidaste aktiviteter, eftersom varje morgon började vi med en utvärdering av deltagarnas sömn och rekreationens kvalitet.

Mer information på Erasmus+ Project Results Platform (på engelska).

Recensioner

Thanks a lot for your chefs, food was really yum-yum, every day was bright and unforgettable, all participants and organizers was respectful and open-minded, thank you very much, best wishes:)
— One of the participants
This project is unforgettable.
— Mina Afiyat, a participant from Spanish team
I cannot say that everything went super, there were probably more theory and less non-formal tools, than in classic youth exchange. Yet I felt that the participants and organizers all the time had deep reflections on the topic, and on quite personal level.
— Iryna Azaranka, one of the project authors
View Event →
Migration - Reality and Challenges (2017)
Mar
14
to Mar 22

Migration - Reality and Challenges (2017)

Namn: Migration - Reality and Challenges

Plats: Vrnjacka Banja, Serbien.

När: 14 - 22 mars 2017.

Kort beskrivning (på engelska): We live in an age of greatest human mobility in known history, with recognition that migration is a key feature of our contemporary world and it is still one of the least understood phenomena of our time. Migration is often seen as opportunity, promoted and supported by different governments and EU programs, but it is also seen as a problem. Main objective of the project is to educate young people about the migration and related topics and prepare them to actively participate in their local communities, countries and on European or regional level.

Mer information på Erasmus+ Project Results Platform (på engelska).

Recensioner

View Event →
Not Nearby, But Together
Nov
30
to Mar 12

Not Nearby, But Together

Namn: Not Nearby, But Together: personal assistance for youth at risk

Plats: Minsk, Belarus (Vitryssland) - del 1, och Stockholm, Sverige - del 2.

När: Del 1: 30 november - 7 december, 2015; Del 2: 8 - 12 mars 2016.

Kort beskrivning (på engelska): The main aim of the project was distribution of experience of work with youth at risk between personal assistants to improve the quality of work with such youth. The project targeted youth workers and volunteers who are working or want to start working on youth at risk. The project NNBT consisted of 2 parts. During the first part the participants shared opinions and ideas on work with youth at risk and were involved in various activities. They learned about Motivational Talk, Cognitive Skills, Ethics and Moral, Angst Management, 12 Steps Programme, Cards Methodology and other methods and tools of work with youth at risk. 

Later on, the most active participants of the first project part were invited to the follow-up activity in Stockholm, Sweden during 8th - 12th March. 2016. The activity included several study visits projecting local reality of youth work, summary and future planning.

Mer information på Erasmus+ Project Results Platform (på engelska).

Recensioner

The project “Not Nearby, But Together” was a great chance for all of us to learn from each other and exchange experience with different organizations. Our guests were glad to have a possibility to see Swedish life and work with youth from varied angles.
— Kristina Castronovo, projektledare Föreningen Framtidståget
View Event →
Idrott - socialintegration
Jul
1
to Aug 31

Idrott - socialintegration

---See text in English below---

Framtidståget i Stockholm är sedan 1997 aktiva inom behandlingsarbete med fokus på ungdomar och deras familjer. Vi jobbar mycket med idrotten som verktyg för den personliga utvecklingen hos de som har begränsade möjligheter. Att engagera sig i en sport bidrar till en mer hälsosam livsstil och kan också hjälpa till att utveckla mer personliga drag som självsäkerhet, hängivenhet, lagarbete och ledarskapsförmåga. Genom att blanda barn och ungdomar med olika ekonomiska förutsättningar hoppas vi bidra till en ökad social integration.

Framtidståget har sedan början fokuserat sin verksamhet på ungdomar i Stockholmsområdet, men år 2013 erbjuder organisationen även aktiviteter i Larache i Marocko. Tanken är att skicka unga svenska volontärer för att arbeta på de skolor för fotboll och basket som redan har etablerats, samt inom framtida satsningar som volleyboll, pingis och schack. Utöver detta erbjuder Framtidståget mat och kläder för sina elever samt personliga mentorer som inte enbart agerar ledare, utan som även ska finnas där för de elever som behöver extra stöd. Framtidståget har ett gott samarbete med Stockholms fotbollsförbund som sponsrar med material så som fotbollar, overaller, t-shirts, etc.

-----

The Train of the Future was established in the year of 1997 and is active in treatment work, focusing on youngsters and their families. We use sports as a tool for personal development for those with limited resources. To engage in sports contributes to a healthier lifestyle and can also help to develop more personal traits such as self-confidence, dedication, teamwork and leadership. By grouping children and teenagers with different economic background together, we hope to contribute to an increase in social integration.

The Train of the Future has ever since the beginning focused its work on youngsters in the Stockholm area, but in 2013 the organization was expanded to include activities in Larache, Morocco. The idea is to send young Swedish volunteers to work at the schools for football and basketball that have already been established, and at future projects within volleyball, ping-pong and chess. In addition, The Train of the Future offers its students food and clothes as well as personal mentors that do not only act as leaders, but who also offer extra support for those who need it. Framtidståget have a good cooperation with Stockholm football associations that sponsor with materials such as footballs, tracksuits, T-shirts, etc.

View Event →