kallelse

Kallelse till Årsmöte 2019 / Invitation to the Annual meeting 2019

----- information in English below -----

Söndagen, den 17:e mars 2019, kl: 12.00
Västberga Allé 1A, 9 tr. i Hägersten
(T-bana Midsommarkransen)

Föreningen Framtidståget kallar alla medlemmar och intresserade till kommande årsmöte 2019. Vi välkomnar er värmt som en del av vår familj och vårt lag. Framtidståget har alltid haft som vision att hjälpa människor få bättre omständigheter i liv och förverkliga sina drömmar.

Årsmötet ska äga rum den 17:e mars 2019 kl. 12:00 på vårt kontor i Hägersten: Västberga Allé 1A, trappa 9. 

Vi påminner också att rätten att rösta och/eller bli valt i styrelse har bara officiella medlemmar, det betyder dem, som har betalat medlemsavgift för det löpande kalenderåret. Ni kan betala till vårt bankgiro 5312-4343 eller med kontant under mötet. Se information om medlemsavgiften nedan.

R.S.V.P. samt förslag till dagordningen till info@framtidstaget.se senast den 10:e mars.
VÄLKOMMEN!

Yousef Yebari
Ordförande i Föreningen Framtidståget

 

p.s. Medlemsavgiften är 100 kr/år för vuxna eller 50 kr för ungdomar under 25 år betalas i kontant eller via överföring till Föreningen Framtidstågets BankGiro 5312-4343. Vårt org. nr. är 802402-9715. Var snäll och ange vid betalning namn och efternamn till varje person som du betalar för.


Sunday, the 17th of Mars 2019, 12:00
Västberga Allé 1A, 9 tr. in Hägersten
(T-bana Midsommarkransen)

Föreningen Framtidståget is happy to extend an open invitation for all members and supporters to the upcoming annual meeting of 2019. We would like you to be a part of our family and team. Our vision at Framtidståget has always been to help people to broaden their horizons and realise dreams.

The annual meeting will take place on the 17th of March 2019 at 12:00 at our office in Hägersten: Västberga Allé 1A, the 9th floor. 

We remind you kindly also that the right to vote and/or be chosen in board have only official members, which means those, who have paid membership fee for the ongoing calender year. You can pay to our BankGiro 5312-4343 or in cash under meeting. See the detailed information below concerning membership fee.

R.S.V.P. and your proposals for the meeting agenda to info@framtidstaget.se the latest 10th of March.
WELCOME!

Yousef Yebari
President of Föreningen Framtidståget

p.s. Membership fee is 100 kr/year for adults or 50 kr for young people under 25 years. Fee can be paid in cash or by transfer to Framtidstågets BankGiro 5312-4343, our organisation number is 802402-9715. Please, during payment write a name and surname of each person you are paying for.

Kallelse till Årsmöte 2018 / Invitation to the Annual meeting 2018

----- information in English below -----

Söndagen, den 18:e mars 2018, kl: 15.00
Västberga Allé 1A, 9 tr. i Hägersten
(T-bana Midsommarkransen)

Föreningen Framtidståget kallar alla medlemmar och intresserade till kommande årsmöte 2018. Vi välkomnar er värmt som en del av vår familj och vårt lag. Framtidståget har alltid haft som vision att hjälpa människor få bättre omständigheter i liv och förverkliga sina drömmar.

Årsmötet ska äga rum den 18:e mars 2018 kl. 15:00 på vårt kontor i Hägersten: Västberga Allé 1A, trappa 9. 

Vi påminner också att rätten att rösta och/eller bli valt i styrelse har bara oficiella medlemmar, det betyder dem, som har betalat medlemsavgift för det löpande kalenderåret. Ni kan betala till vårt bankkonto eller med kontant under mötet. Se information om medlemsavgiften nedan.

R.S.V.P. till info@framtidstaget.se senast den 14:e mars.
VÄLKOMMEN!

Yousef Yebari
Ordförande i Föreningen Framtidståget

 

p.s. Medlemsavgiften är 100 kr/år för vuxna eller 50 kr för ungdomar under 25 år betalas i kontant eller via överföring till Föreningen Framtidstågets Plusgiro konto 203617-6 i Nordea. Vårt org. nr. är 802402-9715. Var snäll och ange vid betalning namn och efternamn till varje person som du betalar för.


Sunday, the 18th of Mars 2018, 15:00
Västberga Allé 1A, 9 tr. in Hägersten
(T-bana Midsommarkransen)

Föreningen Framtidståget is happy to extend an open invitation for all members and non-members to the upcoming annual meeting of 2018. We would like you to be part of our family and team. Our vision at Framtidståget has always been to help people to broaden their horizons and realise dreams.

The annual meeting will take place on the 18th of March 2018 at 15:00 at our office in Hägersten: Västberga Allé 1A, the 9th floor. 

We remind you kindly also that the right to vote and/or be chosen in board have only official members, which means those, who have paid membership fee for the ongoing calender year. You can pay to our bank account or in cash under meeting. Se the detailed information below concerning membership fee.

R.S.V.P. to info@framtidstaget.se the latest 14th of March.
WELCOME!
heart in hands

Yousef Yebari
President of Föreningen Framtidståget

p.s. Membership fee is 100 kr/year for adults or 50 kr for young people under 25 years. Fee can be paid by transfer to Framtidstågets PlusGiro account 203617-6 at Bank Nordea, our organisation number is 802402-9715. Please, during payment write a name and surname of each person you are paying for.