dataskyddspolicy

Information om GDPR och Dataskyddspolicy

För oss på Föreningen Framtidståget har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt sätt. Därför välkomnar vi GDPR (General Data Protection Regulation) – en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.

GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU. Detta för att främja den fria konkurrensen och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder.

GDPR innebär att din personliga integritet förstärks. Därför har vi tagit fram en Dataskyddspolicy som bland annat beskriver hur och varför vi sparar dina uppgifter. Vi samarbetar med företag som på varsitt sätt tagit ett helhetsgrepp om GDPR och uppgifterna de hanterar åt oss är helt säkra.

Du behöver inte göra något nu. Om ett samtycke behövs från dig, kommer information om det i separata brev. Du är välkommen att läsa mer om GDPR och ta del av Föreningen Framtidstågets Dataskyddspolicyn på vår hemsida samt på begäran kan vi göra ett utdrag ur register över behandlingen av personuppgifter.

Hälsningar,

Föreningen Framtidståget