En ny mejladress forfragan@framtidstaget.se

För att förenkla er kontakt med oss angående förfrågningar, har vi skapat den nya mejl-adressen, där kan ni skicka nödvändig information och vara säker att det hamnar i rätta händer. Brevet med förfrågan raderas så snart som förfrågan registreras i ett säkert journalsystem Infosoc, det betyder att inga känsliga personuppgifter förvaras i mejlet.

Adressen för att skicka förfrågan är: forfragan@framtidstaget.se.