Med stöd och engagemang för våra medmänniskor

Vi arbetar med att hjälpa människor på rätt spår mot framtiden

Föreningen Framtidståget bildades 1997. Vi är en idéburen och professionell verksamhet med människan i fokus. Vi bedriver psykosocialt arbete och vill bidra till samhällsnytta och vara en kreativ kraft inom behandling och förändringsarbete. 

Våra behandlingsprogram bygger på starkt forskningsstöd. Vi arbetar med metoder som kognitiv beteendeterapi, schematerapi och motiverande samtal och andra evidensbaserade behandlingsmetoder.

Våra terapeuter har grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi. Vi är socionomer, leg. psykolog, alkohol- och drogterapeuter samt MI-rådgivare. Vi har dessutom särskild språk och kulturkompetens.“A good youth worker is not working for young people, but WITH young people”.
— From working discussions during "Step into Strategic Partnerships" Athens, December 2016